Rady motoristům

Rady motoristům

Krádeže motorových vozidel neustále trápí občany celé České republiky. Každých 25 minut je v ČR odcizen automobil, což denně představuje 50 až 70 vozidel, a za rok pak průměrně 25 000 odcizených motorových vozidel. Na celkovém počtu ukradených vozidel se nejvíce podílí Praha. Odehrává se zde skoro každá druhá krádež automobilu v ČR (nejvíce na sídlištních parkovištích a v centru města).

      Statistické údaje Policejního prezidia ČR uveřejněné na internetových stránkách za rok 2003 říkají, že bylo evidováno celkem 24 174 krádeží automobilů, z nichž bylo policií objasněno 4104 případů; tedy skoro každá šestá krádež.

      Pro tisíce postižených to tedy znamená finanční ztrátu, kterou lze odhadnout na pět až osm miliard Kč. Část těchto ztrát nesou samozřejmě pojišťovny, ale neustále rostoucí pojistné plnění za odcizená vozidla se automaticky promítá do rostoucích cen pojistného a krádeže automobilů tak sekundárně postihují i další majitele vozidel.

      Stav, kdy každý desátý automobil na trhu ojetin pravděpodobně pochází z trestné činnosti, je tím alarmujícím parametrem, který výrazně navyšuje počty skutečně postižených občanů, kteří zakoupili vozidlo v dobré víře, ale o své peníze mohou přijít.

      Z předcházejícího vyplývá, že prakticky každý občan, ale i leasingová společnost, podstupuje při nákupu staršího vozidla značné riziko. Přesto lze konstatovat, že již existují postupy, technologie a služby, s jejichž využitím lze starší vozidlo zakoupit již bez obav.

Některé příčiny automobilové kriminality

      Příčinu automobilové kriminality je nutno, mimo jiné, vidět v nedostatečném zabezpečení vozidel. Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj, ale vůz dostatečně chráněný jen zloděj specialista.

      Dříve hojně rozšířený důvod krádeže (jen tak se povozit) je v současné době spíše výjimkou. Auta se dnes kradou většinou za účelem jejich vývozu mimo republiku. Taková auta jsou kradena víceméně na zakázku. Někdy je určujícím elementem objem a typ motoru, jindy vybavenost auta nebo i počet najetých kilometrů. Takto odcizená vozidla je těžké najít. Jsou ihned distribuována mimo území České republiky, mnohá mají falešné doklady, rychle je u nich provedena změna identity (přeražení čísel karoserie a motoru, změna laku) apod. Nejčastějšími cílovými stanicemi jsou země bývalého Sovětského Svazu, Jugoslávie, Itálie a další státy.

      Početnou skupinu ztracených aut dnes tvoří leasingové podvody. Ty páchají sami nájemci vozidel. Za auto zaplatí základní leasingovou splátku, převezmou ho, vyvezou a nahlásí jako odcizené.

      Krádeže aut z důvodu náhradních dílů tvoří další početnou skupinu odcizených vozidel. V tomto směru se zloději nevyhýbají žádnému modelu. Určující je poptávka na trhu.

      Automobilová kriminalita je spojená i s celkovou apatií a malou všímavostí občanů. Ti se v mnoha případech dokonce stávají tichými svědky vykrádání nebo odcizení aut. Částečnou vinu na tomto stavu mají i "odborné" instalace autoalarmů od firem bez dostatečných znalostí, zkušeností a především patřičných atestů k této činnosti. Instalace autoalarmů, které nebyly vyzkoušeny akreditovanou laboratoří, vykazují velké množství "falešných poplachů". I to je důvod, že veřejnost na alarm nereaguje. Zabezpečovací technika určená k ochraně vozidla musí být pochopitelně i schválena příslušným pracovištěm Ministerstva dopravy (výrobek je opatřen značkou - ATEST 8 SD).

Co se krade?

      Podle výše škod zaujímají nejnižší místo krádeže jednotlivých odnímatelných dílů vozidla (pneumatiky s ráfky, autoantény, zpětná zrcátka, střešní nosiče apod.).

      Další skupinu tvoří náhradní díly a povinná výbava k vozidlu, která bývá většinou uložena v zavazadlovém prostoru (náhradní pneumatika s ráfkem, zvedák, nářadí apod.).

     Vyhledávaným artiklem jsou i autorádia či CD přehrávače, které velmi rychle směřují k překupníkům. Alarmující je, že tento druh krádeží je v poslední době vlastní zejména nedospělým pachatelům, tedy dětem, které jsou využívány k této trestné činnosti vzhledem k nemožnosti jejich potrestání (do 15 let není pachatel trestně odpovědný).

      Obdobnou skupinou jsou i věci odložené či uložené ve vozidle, v zavazadlovém prostoru nebo na střešním nosiči (kabáty, fotoaparáty, videokamery, obchodní nebo jiné dokumenty, osobní doklady, klíče od bytu či provozovny, kufry a příruční zavazadla, lyže, jízdní kola, windsurfing apod.).

      Nejhorší případ je, když zmizí celé vozidlo. Beznaděj však není na místě, neboť majitel může vždy využít některé z následujících možností.

Organizačně-technická opatření

      Nejjednodušším opatřením ke snížení možného rizika vykradení či odcizení vozidla je respektování a využití tzv. organizačně - technických opatření. Jsou to opatření velmi jednoduchá, levná a časově nenáročná - například:

  • Parkování pokud možno na osvětleném místě v blízkosti obydlí.
  • Využívání hlídaných parkovišť či garáží.
  • Nenechávat důležité a cennější věci ve vozidle.
  • Používání přenosných a kódovaných autorádií.
  • Vždy řádné uzamčení všech zámků vozidla, i když se jedná o sebe kratší dobu jeho opuštění (např. u čerpadla). Některé nové vozy využívají místo obligátního klíčku již elektronickou kartu.
 

Mechanické zábranné prostředky

      Vyšším stupněm ochrany vozidla je instalace mechanických zábranných prostředků, které mají za úkol především pozdržet pachatele. Pro řidiče je jejich obsluha zcela jednoduchá a rychlá. K nejlevnějším mechanickým zábranným prostředkům patří různé odnímatelné uzamykatelné páky a tyče na volant, zámky pedálů, tzv. botičky na kola atd.

      Účinnější ochranu vozu zajišťují zařízení pevně spojená s karoserií vozu - zámky převodovek. Ty odradí i ostřílenější zloděje. Pro příklad lze uvést dva systémy:

 

Zařízení na zablokování a uzamčení řadicího táhla v poloze zpětného chodu.

Závorový zámek řazení.

      Certifikované výrobky nemohou být laciné. Pokud má výrobek za sebou solidní vývoj, široký sortiment originálních typů, a je zpracován z odolného materiálu a má příslušné certifikáty, atesty a servisní zázemí, nemůže být levný. Uváděná renomovaná zařízení se musí dodávat zásadně s odbornou montáží, v autorizovaném a řádně proškoleném montážním středisku či značkovém servisu. Servis by měl být označen a vybaven příslušnými atesty a odbornými montážními pokyny.

      I proto zveřejňuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách www.mvcr.cz seznamy certifikované techniky (www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/odborne/certifik/ index.html). Služba má u veřejnosti odezvu, stránka s certifikovanými výrobky je hojně navštěvována.

       Žádný z popisovaných mechanických systémů se nedá označit za optimální, ale také se nedá zatracovat. Každý má své výhody i slabší stránky. Jedno ale mají společné - představují pro zloděje určitou překážku, kterou musí v co nejmenším čase překonat. Čas nutný k překonání zábrany je také jedním z kritérií pro rozlišení a následné posouzení kvality a účinnosti zabezpečovacího zařízení vozidla.
 

Mechanika a elektronika

      Zařízení sdružující mechanické blokování řadicí páky a elektromagnetické uzamykání kapoty motoru je jednou z dalších možností zabezpečení vozu. Zařízení je vzájemně propojeno a nelze bez odemčení závorového zámku řazení a pootočení originálního klíče zapalování ve spínací skřínce žádným způsobem otevřít kapotu motorového prostoru. Tím je znemožněna manipulace například s alarmem, imobilizérem, popř. odcizení dílů motoru. Výše uvedenou základní sestavu je možno na přání doplňovat o další prvky násobící ochranu proti odcizení (blokace zapalování, popř. dodávky paliva, nouzové zastavení automobilu v případě, že se neoprávněná osoba zmocní klíče zapalování apod.). Systém je standardně vybaven také tzv. havarijním systémem pro případ poklesu napětí u akumulátoru a servisním zařízením, které je umístěno pod kapotou, a jeho spojením se zámek kapoty odblokuje, aby mohl mechanik v autoservisu manipulovat s vozidlem bez omezení. Náročnost na přesnost a funkčnost uvedeného zařízení podmiňuje pro montáž návštěvu autorizovaných, regionálních specialistů.
 

Další možnosti ochrany

      Pro znemožnění krádeží odnímatelných součástek vozidla slouží nejrůznější uzamykatelné ráfky a matice kol, pojistné šrouby kol, uzamykatelné střešní nosiče apod.

Pasivní ochrany vozidla je možné zajistit i:

Pískováním skel kódem bezpečnostního značení.+

Značením všech skel vozu VIN kódem. VIN kód je využíván Interpolem a policejními orgány po celém světě. Jedná se v podstatě o rodné číslo automobilu. Sedmnáctimístný kód má pevnou logickou strukturu a je podle normy ISO 3779 užíván všemi výrobci motorových vozidel. VIN kód je pro každé vozidlo unikátní a lze z něj zjistit řadu důležitých informací.

Označování jednotlivých dílů auta speciálními prostředky, které jsou viditelné pouze při dopadu UV světla.

 

Imobilizéry a autoalarmy

      Další možností zabezpečení a ochrany auta je instalace imobilizérů a autoalarmů. Imobilizér je zařízení, které pasivním způsobem blokuje možnost neoprávněného nastartování vozidla. Imobilizér podle typu přerušuje důležité elektrické a palivové obvody vozu. Podle počtu přerušovaných obvodů se imobilizéry dělí na dvou nebo tříokruhové. Jednotlivé obvody jsou na sobě nezávislé. Aktivace imobilizéru je většinou automatická po 30 vteřinách od vypnutí zapalování vozu. Deaktivace je většinou prováděna pomocí dotykového čipu. Imobilizér může být aktivován nebo deaktivován i pomocí dálkového ovladače. V zemích Evropské unie jsou imobilizéry již povinnou výbavou u nově vyráběných vozů.

      Elektronické autoalarmy jako nadstavba základní mechaniky umocňují odolnost vozidla vůči snahám neznámých pobertů. Na rozdíl od imobilizérů jsou aktivním zabezpečovacím zařízením. Autoalarm se skládá z:

      Ústředny (slouží k vyhodnocení signálů z jednotlivých detektorů a v případě, že signál vyhodnotí jako poplachový, dochází k akustickému a optickému poplachu).

     Detektorů (slouží k snímání podnětů, které by mohly být vyhodnoceny jako napadení vozidla)a sirény (slouží k akustické signalizaci v případě poplachu).

    Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Ve spojitosti s autoalarmen se využívá tzv. pager, který slouží k bezdrátovému přenosu informace o napadení vozu k majiteli. Přenos je možný do vzdálenosti několika stovek metrů v závislosti na místních podmínkách. Využívá se i přenos poplachové informace na mobilní telefon.

     Pokud není přenesena alarmová informace k majiteli vozu či smluvně zajištěné ostraze, je vlastně systém pouze varujícím prvkem, kdy se při nedovolené manipulaci s vozidlem spustí světelná nebo zvuková signalizace.

Vyhledávací systémy

      Cesta ke zkvalitnění ochrany a k omezení krádeží motorových vozidel vede přes výše uvedené systémy k systémům zaručujícím zvýšení objasněnosti této trestné činnosti, případné zadržení pachatele a hlavně nalezení odcizeného vozidla. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel. Jejich předností je, že umožňují v okamžiku spáchání útoku proti vozidlu přenos informace v reálném čase bez prodlení, určení směru pohybu a konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje. Tím vytvářejí dobré výchozí podmínky pro rychlé zadržení pachatele a zajištění vozidla. Jde o následující systémy:
 

Systém rádiového vyhledávání vozidel. V okamžiku odcizení vozidla překonáním mechanických či elektronických zábran vyhodnotí spouštěcí zařízení neoprávněné užívání vozidla a automaticky aktivuje miniaturní vysílač skrytě umístěný ve vozidle. Důležitým prvkem spouštěcího zařízení je gravitační detektor, který zaregistruje i případnou manipulaci s vozidlem (náklon, odtah, výskyt odstředivé síly). Kód vysílaný z vozidla je následně zachycen celostátní sítí radiolokátorů, které vymezí sektor, kde se odcizený vůz nachází. Systém vykazuje úspěšnost přes 90 %. Jeho nevýhodou je, že je známa jen přibližná poloha vozidla, kterou je nutno přesně určit pomocí výjezdových vozidel (letadel či vrtulníků) a ve spolupráci s policií.

 

Vyhledávající systémy využívající technologie GPS/GSM/GPRS. Satelitní systém GPS (Global Position System) se využívá pro přesné určování polohy objektů na zemi. Na základě signálů přijatých alespoň ze tří (celkem 24) satelitů je možno na základě znalostí speciálních algoritmů určit přesnou zeměpisnou "délku" a "šířku", a tím určit polohu na mapě. Přesnost se pohybuje od 20 do 100 m. GPS signálem je pokryt prakticky celý svět.

      Do vozidla se nainstaluje modul GPS - pro určování polohy a jednotka GSM (Global Systém for Mobile Communication) - pro komunikaci s vozidlem. Jakmile se vozidlo začne neoprávněně pohybovat, tak modul GSM začne na dispečink telefonovat polohu vozidla danou modulem GPS. Při komunikaci se využívá krátkých textových zpráv - SMS. Na dispečinku vybaveném modulem GSM a PC s příslušným softwarem a mapovými fondy je možno přímo sledovat na obrazovce pohyb odcizeného vozidla. Přesnost je v městské zástavbě 20 až 50 m.

      Výhodou tohoto systému je jeho přesnost a možnost okamžitého zásahu ze strany monitorující firmy a policie. Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady.

      Systém GPS/GSM se nevyužívá pouze ke střežení vozidel. Slouží i pro optimalizaci využívání vozového parku, sledování využívání pracovní doby řidičů apod. V budoucnosti se počítá s tím, že každý mobilní telefon bude standardně vybaven nejen modulem GPS, ale lepší a modernější komunikační službou GPRS. GPRS (General Packet Radio Service) je komunikační služba pro bezdrátový přenos paketů rychlostí 56 až 114 kbps určená pro mobilní telefony a jiná přenosná zařízení. Služba je založená na GSM technologii. Uživatel platí pouze za přenesená data, nikoli za počet minut, kdy je připojen k internetu. Tím budou vytvořeny podmínky pro to, aby se cena vyhledávacích systémů snížila a systém se běžně používal v praxi.

      Smysluplný vyhledávací systém je ten, který je využitelný na celém světě, je cenově dostupný a má vazbu na pojistné podmínky pojišťoven. Musí být schopen předat maximum informací o změně polohy vozidla a informace a údaje o jeho majiteli, což je důležité pro taktiku zákroku. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy používanými v sousedních zemích.
 

Elektronické identifikační systémy

      Při ochraně aut nelze opomenout ani využití elektronických identifikačních systémů. Systém se může skládat z mikročipu, čtecího zařízení a antény. Mikročip obsahuje desetimístný alfanumerický kód nainstalovaný laserem, pracuje v nízkofrekvenčním spektru, je pasivní a nevyžaduje baterie. Čtecí zařízení mikročip aktivuje tím, že vyšle impulz. Mikročip se nabije a následně vyšle signál obsahující potřebné údaje zpět čtecímu zařízení. Systém zvyšuje možnost nalezení takto označeného odcizeného vozidla a zaručuje jeho jednoznačnou identifikaci.
 

Mikrotečky pomáhají zejména k identifikaci aut

     S ochranou majetku jsou problémy na celém světě. Firmy vymýšlejí nejrůznější nové aplikace zabezpečovací techniky na základě moderních výzkumů. Zloději se snaží co nejdříve přijít nové technice na kloub. Krádeže automobilů jsou pro nenechavce stále velmi lákavé a hlavně lukrativní. Vždyť každých 10 vteřin je někde na světě ukradeno jedno vozidlo, a takto způsobená škoda dosahuje 20 miliard USD za rok.
 
     Zajímavá novinka se zrodila v Austrálii. Přišel na ni jeden úředník pracující v pojišťovně. Byl už dostatečně znechucen velkým množstvím pojistných událostí a začal hledat nový způsob, kterým by zabránil velmi častým krádežím aut. Oslovila ho nová technologie vynálezce Brenta McLawse.
 

Mikrozrnka začala dobývat svět

      Novou technologií jsou velmi malá polyesterová zrnka (kotouček z PVC o průměru 1 mm a tloušťce 0,1 mm), která se dají svou velikostí přirovnat k zrnkům písku. Na celé ploše mikrotečky je v cca deseti řádcích laserem vypálený kód skládající se ze 17 znaků. Tento kód je jedinečný a nikde na světě nezaměnitelný. Nepřipomíná vám 17místný kód něco? Ano, správně - jedná se o VIN kód vozidla, který obsahuje právě sedmnáct alfanumerických znaků. O VIN kódu můžeme hovořit jako o rodném čísle každého vozidla. Ale zpět k novince, k mikrotečce. Každý automobil BMW prodaný v Austrálii je již od září roku 2001 "posypán" velmi přilnavými zrnky, z nichž každé nese laserem vypálené identifikační číslo (VIN kód), které přiděluje každému nově vyrobenému automobilu již výrobce.

Jedno auto = 5 000 identifikačních mikroteček

      Mikrotečky jsou smíchány se speciálním lepidlem, které pod ultrafialovým světlem vyniknou - svítí modrobíle. Na vozidlo se nanášejí stříkací pistolí připojenou na stlačený vzduch (dostupný v každém autoservisu) přímo z transportní nádobky vybavené jednorázovou tryskou. Označení jednotlivých dílů automobilu netrvá dlouho. Lepidlo odolává vysokým i nízkým teplotám a běžně dostupným chemikáliím. Lepidlo je neškodné a ekologicky nezávadné. Zrnka jsou nanesena na všechny skryté i viditelné části vozidla, zhruba na 30 místech. Nová metoda může být použita na nové i na již používané vozy. Kód uvedený na zrncích je čitelný za použití jednoduchého a levného mikroskopu. Údaj na nich je viditelný pouze při velkém zvětšení.

      Chráněný majetek, v našem případě auto, je označeno varovnou samolepkou. Jedná se o patentovaný systém, který byl s úspěchem prověřený i velmi známou zkušebnou THATCHAM (Centrum pro výzkum pojišťovacích náhrad při opravách vozidel) ve Velké Británii.

Systém nabízí další nepřeberná množství aplikací - označování jízdních kol, autorádií, spotřební elektroniky, zbraní, ale i označování hospodářských zvířat apod.

* * *

AUTA - NUTNÉ ZLO NA SÍDLIŠTI, ALE KAM S NIMI?

      Pokud to situace umožňuje, je třeba využívat v poslední době hojně budovaná krytá parkoviště, podzemní garáže či obyčejná hlídaná parkoviště nebo tzv. stání (placené místo v neuzavřené stavbě).

      Když na sídlišti tyto možnosti absentují, pak je nutné bezvýhradně dodržovat osazené dopravní značky a dbát stanoveného dopravního režimu. Ten realizuje většinou místní radnice ve spolupráci s dopravními inženýry Policie ČR. Dohled nad dodržováním těchto pravidel ve větších městech provádí městská policie ve spolupráci s příslušným městským úřadem a služebnou Policie ČR. Při nedodržení pravidel silničního provozu hrozí bloková pokuta či odtažení na náklady držitele či majitele auta. Zde je dobré připomenout, že řidičům by slušela větší ohleduplnost, tolerance a ukázněnost.

      Při parkovacím manévru může často dojít k drobným poškozením vozidel, šrámům a odřeninám. Určitě je vhodné, pokud se to již stane, neujet, ale naopak snažit se najít majitele poškozeného vozidla, domluvit se s ním na formě náhrady škody či věc oznámit na policii a čekat do příjezdu hlídky dopravní policie. Pokud jde o dopravní nehodu, musí se řidič chovat přesně podle dikce příslušného zákona.

      Jinou starost mají ti, kteří mohou svůj automobil "schovat" do garáže. I garáž je však třeba dobře navrhnout, postavit a řádně zabezpečit.

 

Garáž

      Při stavbě garáže je třeba nezapomenout na to, že nejde jen o "domeček" pro naše auto, ale že garáž musí vyhovovat různým předpisům. Strop i podlaha musí být odolné proti požáru, aby se případný oheň nerozšířil na další stavby. Vrata musí být taková, aby požár zastavila a měla by být samostatně vyrobena. Ke známým zásadám pak patří nepoužívání otevřeného ohně v garáži, který by mohl benzínové a jiné hořlavé výpary z auta zapálit. Samozřejmostí je vybavení garáže příslušným hasicím přístrojem.

      Z hlediska zabezpečení jsou důležitá i garážová vrata. Někdo může využít mechanické dveře (shrnovací, svinovací, posunovací či sklápěcí), jiný využije komfortnější způsob - dálkové ovládání dveří z auta. Zde můžeme doporučit kódované ovládání, které lze zakomponovat do celkové ochrany garáže.
 

      Kromě ochrany svého auta by neměli tedy občané zapomenout i na zabezpečení vlastní garáže. Na trhu jsou k dispozici vhodné zabezpečovací ústředny pro napojení na rádiový i telefonní pult centralizované ochrany pro více garáží, tedy pro více majitelů aut. Ústředny obsahují telefonní komunikátor i rádiový vysílač. Díky zabudovanému rádiovému vysílači jsou ideální pro garáže a další objekty bez telefonní linky. Je zde možnost rozdělit ústřednu na 8 nezávislých, samostatně ovládaných podsystémů. Při maximálním využití všech smyček (16 smyček) to jsou 2 smyčky na jeden podsystém - garáž. Kdy první smyčka může být vratový magneticky kontakt (zpožděná zóna - vstupní) a druhá smyčka např. prostorový detektor v prostoru garáže (vnitřní smyčka). Ovládání systému může být řešeno pomocí jedné až čtyř klávesnic. Použijeme-li čtyři klávesnice, je možno použít jednu pro dvě garáže. Klávesnici je vhodné při venkovní instalaci umístit do kovového krytu. Druhým způsobem ovládání je využití změny stavu vždy jedné smyčky v sekci. Pokud bychom chtěli ovládat všech 8 sekcí, je nutno vyhradit 8 smyček pro zapínání a vypínání. U takového uspořádání nám zůstane sice jen jedna smyčka na každý jednotlivý podsystém, ale i to je, v případě hlídání garáží, dostatečné. Výhodou bude, že každý podsystém (garáž) může mít své ovládací tlačítko, spínač na klíček atd., instalované přímo v garáži a nebude potřeba doplňovat ústřednu o další klávesnice, které jsou dražší než případný spínač na klíček. Pro ovládání můžeme použít libovolný prvek, jehož výstupem je kontakt, např. mechanický zámek s kontaktem, vypínač, karetní čtečku, kódový zámek atd.

* * *

CO DĚLAT, KDYŽ VŠECHNA NAZNAČENÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SELŽOU A AUTO JE STEJNĚ PRYČ?

      Zachovat klid, připravit si doklady k vozidlu (postačí OTP) a vytočit telefonní číslo nejbližší policejní stanice nebo tísňové linky 158 (Policie ČR), případně 156 (obecní policie).

      Poskytnout policistovi základní informace o vozidle (typ vozidla, barvu, registrační značku - dříve státní poznávací značku, výrobní číslo motoru a výrobní číslo karoserie - VIN kód) a zodpovědět všechny jeho doplňující otázky. Telefonické oznámení urychlí zahájení pátrání po vozidle a zvyšuje šanci jeho nalezení, základní markanty pohřešovaného automobilu obdrží policejní hlídky radiostanicí.
 

      Když svého plechového miláčka na parkovišti nenajdete, nezoufejte! Popřemýšlejte, zda jste se jeho zaparkováním nedopustil dopravního přestupku např. parkování v zákazu zastavení apod. Pak existuje možnost, že vaše vozidlo bylo odtaženo. Tuto variantu je schopen prověřit policista na počkání.

      Telefonické oznámení krádeže automobilu je jen prvním krokem k vyhlášení pátrání, tím druhým je sepsání protokolu na nejbližším místním či obvodním oddělení policie.

      Při sepisování protokolu si snažte vzpomenout na markanty vozidla např. opravy, škrábance, různé odstíny barev, dále odlišnosti interiéru a nezapomeňte uvést údaje o předchozím majiteli či naposled navštíveném servisu.

      Kopii protokolu potvrzeného policejním razítkem je potřeba dobře uschovat, obvykle je požadována při dalším jednání např. v pojišťovně či na dopravním inspektorátu.

      V nejbližší možné době navštivte příslušný dopravní inspektorát s kopií protokolu a technickým průkazem, pracovník dopravního inspektorátu do předloženého technického průkazu vyznačí statut odcizeného vozidla.

      Nezapomeňte navštívit i svou pojišťovnu, která vám na základě již zmiňovaných dokladů vrátí po odpočtu peníze vynaložené na úhradu povinného ručení.

      Ministerstvo vnitra České republiky vyšlo držitelům motorových vozidel vstříc a již od 1. ledna 2000 zpřístupnilo veřejnosti databázi odcizených vozidel i na resortních internetových stránkách. Tento systém obsahuje údaje pouze o těch osobních motorových vozidlech, která byla odcizena na území České republiky a jejichž ztráta byla oznámena Policii České republiky ve lhůtě tří let přede dnem aktualizace databáze. Databáze se aktualizuje každodenně.

 

Odcizená motorová vozidla jsou dostupná už i na mobilním telefonu

      Ministerstvo vnitra kromě popsaných aplikací připravilo již v roce 2000 pro zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze první wapové stránky pro mobily. V současné době jsou pomocí wapových prohlížečů na mobilech dostupné mimo jiné informace o ministerstvu vnitra, aktuální program Rádio Vnitro a také databáze odcizených motorových vozidel a neplatných dokladů. Počet mobilních telefonů neustále roste a často využívají možnosti Wapu. Zejména pro ně byl připraven přístup do databáze odcizených vozidel pomocí mobilního telefonu s wapovým prohlížečem. Pohřešované auto je možné vyhledávat pomocí registrační značky (dříve používaný název - státní poznávací značka, SPZ), VIN kódu, čísla motoru anebo tipovat podle VIN kódu či čísla motoru. Policejní údaje o motorových vozidlech jsou dostupné prostřednictvím wapové stránky ministerstva vnitra www.mvcr.cz/patrani/vozidla/index.wml Adresu najdete také na klasické webové stránce "Pátráme po vozidlech" www.mvcr.cz/patrani/vozidla/index.html

 

* * *

NÁKUP NOVÉHO AUTA

Co má občan všechno požadovat při nákupu nového vozidla?

      Pro nákup nového vozidla doporučujeme vybrat si prodejce, který nabízí komplexní služby - leasing, pojištění, přihlášení vozidla, záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů a příslušenství, protiúčet na staré auto atd.

      Než uzavřete objednávku, seznamte se detailně s vozem, nevynechejte předváděcí jízdu, dotazujte se na záruční podmínky, četnost a cenu garančních prohlídek a náhradních dílů, nechte si doporučit vhodné zabezpečovací zařízení.

      V případě nákupu vozidla na leasing si nechte předložit leasingové kalkulace alespoň od dvou společností, ze kterých bude zřejmé, jakou částku celkem zaplatíte, zda je ve splátkách zahrnuto havarijní pojištění a povinné ručení, jaká je vaše spoluúčast na případném pojistném plnění, zda jsou splátky deklarovány jako fixní, nezapomeňte ani na smluvní podmínky, z nichž se dozvíte všechny povinnosti leasingového nájemce.
 

      Při objednání vozidla vždy požadujte objednávku, na které bude přesná specifikace modelu - stupeň výbavy, provedení karoserie, barva, termín dodání a v neposlední řadě včetně vybraného příslušenství. Je pravidlem, že při podepsání objednávky zákazník skládá na vůz zálohu, která bývá u prodejců různá, pohybuje se od 10 000 korun do 10 procent z ceny vozu.

* * *

KOUPĚ OJETINY

Prověrka identifikátorů při koupi ojetého vozu je nutná

      Vyplatí se nechat si prověřit původnost identifikátorů motorového vozidla, neboť pozměňování identifikátorů vozidel je základním předpokladem "úspěšné" legalizace a následného prodeje odcizených motorových vozidel a nezbytnou podmínkou pro realizaci pojistných a leasingových podvodů. Renomované firmy zpravidla provádějí: vizuální prohlídku vozidla, pořizují fotodokumentaci exteriéru a identifikátorů vozidla pomocí speciální mikrokamery a ukládají data do centrálního archivu, rozbor VIN, zda odpovídá dané značce a typu vozidla a výrobci atd., vyhodnocení a kontrolu typového štítku, zákaznického nebo výrobního štítku, rozbor výrobních údajů na sklech vozidla (homologační značky), rozbor výrobních údajů na bezpečnostních pásech a plastových dílech, ověření původnosti čísla motoru a jeho podrobné zkoumání, ověření původnosti laku na jednotlivých dílech karoserie a měření jeho tloušťky speciálním přístrojem, zjišťování originálnosti identifikátorů na karoserii, včetně původnosti dílů, měření původnosti ražby VIN a jeho okolí speciálním přístrojem atd. Jen výsledky kontroly více než tisíce vozidel v posledních šesti měsících nejen pro soukromé osoby, ale i organizace ukazují, že až 28 % automobilů prověřených systémem VINTEST vykazuje známky pozměnění identifikátorů, případně falšování dokladů, ale i další správní a registrační nedostatky.

      Vyplatí se prověřit i původ vozidla například pomocí systému OCIS (Open Car Information Systém), který úzce spolupracuje s pojišťovnami, leasingovými firmami a policií. Prověření trvá 2 až 6 dnů. Zjišťuje se, zda je vozidlo evidováno v daném státě jako odcizené, zda bylo v daném státě registrováno, zda mu byla přidělena registrační značka, případně jaká, zda bylo vozidlo odhlášeno a proč, zda nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu havárie a zda není stále registrováno v některé zemi.

* * *

PÁR RAD A DOPORUČENÍ PRO MAJITELE AUT OD POJIŠŤOVEN

Pojistná smlouva

      Vhodně uzavřená pojistná smlouva pro případ krádeže věcí z vozidla, jeho odcizení a požáru je základním předpokladem dobré strategie ochrany majetku každého občana. Pojištění majetku zahrnuje řadu rizik, mezi které je zahrnuto i riziko odcizení v souvislosti se zásahem třetí osoby. Rozsah pojištění je u každé pojišťovny určen všeobecnými pojistnými podmínkami, které musejí být schváleny Ministerstvem financí. U většiny pojišťoven je nezbytným předpokladem pro následné plnění pojistky, aby pachatel překonal stanovené překážky čili určitý stupeň zabezpečení. Tím se jednotlivé pojišťovny od sebe navzájem liší a je jen na zákazníkovi, kterou si vybere. Je třeba připomenout, že pojistná smlouva je jako každá jiná obdobná smlouva vyjádřením vůle dvou zcela rovnoprávných subjektů. Před jejím schválením je třeba ji důkladně (celou) pročíst a promyslet. Předejde se tak pozdějším problémům. V České republice je škála pojišťoven a jejich nabízených služeb dostatečně široká.

      Zabezpečení vozu nejen výrazně snižuje riziko odcizení, ale může také podstatně zlevnit havarijní pojištění. Snížení ceny někdy může dosáhnout 30, nebo dokonce 40 procent. Slevy na havarijním pojištění při určitém stupni zabezpečení poskytují všechny pojišťovny. Rozdíly jsou však ve výši slev a v jednotlivých podmínkách, za nichž se slevy dávají. Pojišťovny vypočítávají slevy v procentech. Tak například jedna z pojišťoven "dává" 10% slevu z celoročního pojištění za mechanické zamykání řadicí páky, za vyhledávací systém dalších 20 %; tedy maximálně 30 % dohromady. Jiní pojistitelé mají stanoveno tzv. minimální zabezpečení v poměru k cenové kategorii vozu (např. u vozidla do půl milionu alespoň jeden prvek zabezpečení - mechanické zamykání řadicí páky nebo autoalarm nebo imobilizér), někdo stanovuje přímo konkrétní druh zabezpečení jako základ a za další prvek snižuje pojistnou platbu. Před pořízením určitého typu zabezpečení by si měl každý klient ověřit, zda právě tento typ zařízení jeho pojistitel uznává pro slevu, či ne.
 

Jak vybírat povinné ručení?

      Důležitým parametrem pro sjednání povinného ručení je limit pojistného plnění.Pokud jezdíte autem často, na delší vzdálenosti, či jezdíte v zahraničí, rozhodně se vyplatí sjednat si pojištění s vyššími limity.

Asistenční služby - důležitý je jejich rozsah, kvalita a územní platnost. Některé pojišťovny je mají v základní nabídce, u jiných si za ně musíte připlatit.

Důležitá je i finanční stabilita a renomé pojišťovny. Solidní pojišťovna je schopna pojistnou událost rychle zdokumentovat a vyrovnat se s poškozeným.

Co se stane, když?

Včas nezaplatíte povinné ručení: pojišťovna vám pošle upomínku, čímž získáte 30 dní k dobru. Pokud neuhradíte ani upomínku, pojištění vám zanikne 30 dnů po obdržení upomínky. Nikoliv však povinnost uhradit dlužné pojistné, které na vás bude pojišťovna vymáhat. Navíc neobdržíte potvrzení, které pojišťovny vystavují při zániku pojištění, takže budete mít možná problémy uzavřít novou smlouvu v jiné pojišťovně.

Auto nepoužíváte, a proto neplatíte povinné ručení: do sedmi dnů od vypršení pojistné smlouvy odhlašte auto. Auto buď můžete vyřadit z trvalé evidence, nebo dát do úschovy registrační značku (dříve nazývanou SPZ) a technický průkaz. Pro znovuzprovoznění auta musíte mít doklad o zaplaceném povinném ručení.

Nemáte zaplacené povinné ručení a způsobíte nehodu: vámi způsobené škody uhradí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Ale poté je bude vymáhat na vás.

 

Co dělat, když:

Prodáváte auto: auto odhlaste a informujte pojišťovnu o změně vlastníka. K zániku pojištění dochází ke dni oznámení této skutečnosti. Bez zbytečného odkladu musíte pojišťovně odevzdat doklad o pojištění a zelenou kartu. Pojišťovna vám vydá potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a jeho škodném průběhu, které se vám bude jistě hodit při uzavírání nové smlouvy při koupi nového vozidla. Pokud pojištění zanikne před uplynutím doby, na kterou jste pojistné zaplatili, máte nárok na vrácení zbývající části pojistného.

Kupujete auto: povinné ručení uzavřete ještě před přihlášením koupeného auta do registru silničních vozidel, protože auto nesmíte užívat bez povinného ručení. Údaje, které při uzavírání smlouvy o povinném ručení k novému autu zatím nevíte, jako např. registrační značku, oznámíte pojišťovně dodatečně. Při uzavírání nového pojištění nezapomeňte předložit doklady o průběhu předchozího povinného ručení.

Auto vám ukradli: pokud vám bylo odcizeno auto a nevíte-li přesné datum odcizení, zaniká pojištění dnem, kdy Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla. Každopádně je krádež zapotřebí pojišťovně co nejdříve ohlásit, protože odcizeným autem může být samozřejmě způsobena škoda.

* * *

ZÁVĚRY ZE SYMPOZIA IAATI-INTERPOL 2003

      Na sklonku minulého roku se ve dnech 10. a 11. listopadu 2003 konal v Průhonicích u Prahy mezinárodní seminář o automobilové kriminalitě. Pořadatelem byly IAATI (Mezinárodní asociace vyšetřovatelů krádeží vozidel) a INTERPOL. Mezi účastníky z několika desítek států celého světa, zástupců státních, privátních i mezinárodních subjektů, spojených s touto problematikou jsme se neztratili ani my. Obdobná setkání probíhají každý rok s cílem výměny zkušeností a poznatků z krádeží vozidel z různých hledisek. Pravidelně se zde setkávají policisté, zástupci pojišťoven, právní specialisté, odborníci na zabezpečení, ale i odborníci podílející se na zabraňování krádeží a pojistných podvodů.

      Na závěr loňského semináře IAATI-INTERPOL bylo přijato několik zevšeobecňujících závěrů a doporučení. Zde jsou:

      Pouze mezinárodní výměna informací o odcizených vozidlech a zločineckých organizacích může vést k úspěšnému potírání organizované kriminality v oblasti odcizených vozidel.

      V každém státě by měla fungovat kvalitní spolupráce mezi orgány státní správy a privátními organizacemi. Členové IAATI by měli podnikat kroky k úspěšnému dosažení a navázání formální spolupráce a výměny informací mezi státní správou (Public) a privátními organizacemi (Private) zvané Public Private Partnership.

      Kombinace technických a administrativních postupů při vedení vyšetřování krádeží motorových vozidel je nejefektivnější cesta prevence legalizace odcizených vozidel.

      Ministerstvo vnitra a Policie České republiky by měly sehrát důležitou roli v informování široké motoristické veřejnosti o prevenci v oblasti krádeží motorových vozidel i v jiných oblastech kriminality.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

K PROBLEMATICE AUT NEROZLUČNĚ PATŘÍ STAV BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

      Dlouhodobě negativní trend ve vývoji počtu a následků v nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR vyžaduje neodkladně přijmout opatření ke změně současného stavu. Každoročně v ČR umírá v důsledku dopravních nehod více než 1300 osob, dalších téměř 6000 je těžce zraněno a celospolečenské ztráty v důsledku nehodovosti přesahují 42 miliard Kč. Tyto ztráty v sobě zahrnují, podle studie zpracované Centrem dopravního výzkumu, náklady spojené se zdravotní a nemocniční péčí, administrativní náklady, náklady policie a soudů, nemocenské a důchodové dávky a materiální škody, tzv. přímé náklady, které mají přímý dopad na výdaje ze státního rozpočtu (nejsou v nich však započteny škody na životním prostředí), a dále odhad ztráty na produkci způsobenou vyřazením z pracovního procesu v sobě jako tzv. nepřímé náklady. Další dopady, jako bolestné, omezení společenského uplatnění apod. do těchto ztrát nejsou vůbec zahrnuty. Je možno reálně uvažovat, že skutečné celospolečenské náklady jsou tedy ještě vyšší. V roce 2002 tyto ztráty představovaly, jak již bylo řečeno, zhruba 42,5 mld. Kč, což je 1,9 % HDP, z toho přímé náklady 16,4 mld Kč, tj. 2,2 % výdajů státního rozpočtu celé ČR.

      Z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR lze jako kritické označit zejména následující skutečnosti:

      Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích není vnímána jako celospolečenská priorita mezi občany.

      Nízká míra dodržování pravidel silničního provozu ze strany široké veřejnosti, ale i profesionálů.

      Právní vědomí účastníků provozu na pozemních komunikacích je oproti vyspělým státům na velice nízké úrovni.

      Nízká vymahatelnost práva.

      Závažné následky nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí.

      Závažné následky nehod způsobených nedáním přednosti v jízdě.

      Závažné následky nehod způsobených pod vlivem alkoholu.

      Nízké používání prvků pasivní bezpečnosti.

      Nebezpečný dopravní prostor především ve městech a obcích.

      Následkem silničních dopravních nehod zemře v ČR asi 6x více osob než následkem vražd, což dokumentuje nesmírnou závažnost tohoto problému. Navíc mezi mladými lidmi do 35 let je dopravní nehodovost nejčastější příčinou smrti (představují přes 40 % usmrcených osob v ČR).

      Evropská komise vyhlásila v roce 2001 ambiciózní cíl - redukci počtu usmrcených na silnicích z více než 40 000 v roce 2000 na 50 % v roce 2010 (viz Bílá kniha evropské dopravní politiky). K této iniciativě se nyní připojuje i ČR vyhlášením Národní strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2010, která představuje snížení počtu usmrcených v provozu na pozemních komunikacích na 50 % úrovně roku 2002, tj. na 650 osob.

      Aby tohoto cíle mohlo být skutečně dosaženo, jsou nezbytná účinná opatření jak v oblasti zvýšení bezpečnosti vozidel, dopravní infrastruktury, tak zejména v důrazu na problematiku lidského činitele.

      Naprosto nezbytné je zdokonalení a zvýšení účinnosti výchovy a výcviku řidičů. Největším problémem je však nedostatečné prosazování práva proti nedbalosti, nekázni, bezohlednosti až agresivitě mnohých řidičů, kterým chybí jakýkoliv pocit zodpovědnosti za zdraví a životy vlastní i ostatních účastníků silničního provozu, jakož i respekt vůči platným zákonům. Tato situace je výrazně odlišná například od zemí západní Evropy, kde jsou řidiči mnohem vyspělejší ve svém chování - ohleduplnější vůči sobě navzájem i ostatním účastníkům silničního provozu.

* * *

I HASICÍ PŘÍSTROJE PATŘÍ DO AUT

      Z výše uvedených statistických čísel dopravních nehod vyplývá, že jejich množství je opravdu vysoké. I při té nejbanálnější dopravní nehodě s minimálními škodami se však může stát, že auto začne hořet. Příčinou může být zkrat na elektroinstalaci, vytékající benzín nebo nedopalek cigarety. Auto může začít hořet i za jízdy. Podle statistik ročně shoří na našich silnicích více než 2000 dopravních prostředků. Přesto, že povinnost vybavit osobní automobil hasicím přístrojem není uzákoněna ani v zemích EU, ani u nás, mnoho řidičů již zachránilo, že hasicí sprej či přístroj měli po ruce a uměli s ním zacházet. Hasiči dodávají, že v případě, když začne auto hořet, je třeba dodržet několik základních rad při laickém hašení do té doby, než přijedou odborníci:

     Co nejrychleji zastavit a vypnout motor.

Opustit prostor auta. Ohlásíme událost na tísňovou linku.

     Pokud máme čím hasit, nikdy nezvedáme víko motoru úplně; hasíme jen malým otvorem. Zbývající členové osádky jsou v dostatečné vzdálenosti od auta.

Zároveň sledujeme, zda z vozidla nevytékají pohonné hmoty.

* * *

MOŽNÝ LÉK NA DOPRAVNÍ NEHODOVOST

Dosavadní nepříznivý vývoj v dopravní nehodovosti je ovlivněn mnoha faktory. Jedním z řešení může být zařízení, které by neustále informovalo řidiče o aktuálním stavu na komunikacích. Právě takový vynález se nedávno objevil i u nás.

 

Jakým způsobem může dosud řidič získávat dopravní informace

      Dopravní informace mohou zatím získávat účastníci silničního provozu při poslechu autorádia. Vysílání ale slyší a pokyny se může řídit jen ten řidič, který si v autě zrovna pustí rádiový přijímač a navíc naladí odpovídající stanici. Lepší možností je vybavení autorádia funkcí "RDST" - poslech je přerušen vždy při závažné dopravní situaci a obsah sdělení je předán on-line do auta.

    Další alternativou přenosu informací mezi účastníky silničního provozu je využití radiostanic. I zde pokyny může přijímat jen ten, kdo má tuto radiostanici naladěnou na patřičné frekvenci, kde probíhá vysílání.

      Dosažitelnost dopravních informací je tak závislá pouze na vůli řidiče. Technická novinka řeší právě tento problém.
 

Přínos nového vynálezu

      Jediným způsobem přenosu informací, který není omezen na vůli účastníků silničního provozu, je vysílání akustických nebo vizuálních výstražných signálů přímo do vozidla.

      Jde o bezdrátový rádiový automobilový ochranný systém. Jeho podstata spočívá v tom, že přijímačem jsou vybaveny všechny dopravní prostředky účastnící se silničního provozu. Přijímače budou mít světelnou signalizaci doprovázenou krátkým zvukovým signálem, nebo hlasovou výstrahou podle druhu zachyceného signálu. Přijímače budou mít možnost ztišit autorádio.

      Vysílače jsou umístěny stacionárně v místech nebezpečných pro průjezd vozidel, v místech, která mohou být překážkou provozu nebo na vozidlech, která jsou nebezpečím v silničním provozu nebo vyžadují pro sebe přednostní průjezd.

Konkrétní funkce zařízení

      Řidiči by se dozvěděli, že se k nim například blíží vozidlo IZS - sanitka, hasiči či policisté, ale také že následuje tunel, železniční přejezd nebo zledovatělá anebo zasněžená komunikace. Vysílačem by mohly být také vybaveny vozidla vykonávající zimní údržbu komunikace (pluhy nebo sněhové frézy) nebo kropicí vozy, vozidla převážející nadrozměrný či nebezpečný náklad.

      Vysílač umístěný ve vozidlech IZS by také umožňoval nastavit na všech semaforech "zelenou vlnu" pro zasahující jednotky. Po průjezdu křižovatkou se semafory vrátí do původního nastavení.

      V nabídce vynálezu, který je již ošetřen jako chráněný užitný vzor, nechybí ani možnost mít v autě nainstalovaný jednorázový vysílač signálu. Vozidla vybavená jednorázovým vysílačem signálu, pracujícím na stejném principu jako airbag (spustí se při nárazu vozidla), budou mít nezávislý zdroj a budou v nerozbitném obalu.

      Dosah vysílaného signálu po stanovený čas je až 300 m. Varovný signál se přenese jak okolo jedoucím vozidlům, tak převaděčům na dálnici a v tunelech.

      Závěrem je nutné podtrhnout, že každý krok, který povede k zastavení a k poklesu křivky dopravních nehod včetně jejich následků na životech a zdraví, ale i věcných škodách, je třeba v prevenci dopravní nehodovosti přivítat.

      Evropská unie, podle ČTK, vyhlásila řadu opatření na podporu průmyslového vývoje integrovaných bezpečnostních systémů využívajících špičkové technologie pro interakci mezi řidičem, autem, vozovkou, okolním prostředím či dalšími vozidly. Předpokládá se, že uvedené informace budou sloužit palubnímu počítači, aby ovlivňoval rychlost a způsob jízdy podle měnících se okolností a bezpečnostním systémem by byla povinně vybavena všechna nově vyrobená auta.

 

 


Kontakt

AUTO ELEKTRO SERVIS Aleš Prokop Tomáš Flégr


SEMONICE 23
551 01


+420 720/200829
+420 603/825480Vítáme Vás na našich stránkách aktualizovaných dne 1.1.2018